Voorwaardes

leeg

1. BINDINGSOOREENKOMS. Hierdie gebruiksvoorwaardes dien as 'n bindende ooreenkoms ('Ooreenkoms') tussen u en Quotespedia ('ons', 'ons', 'ons'). Deur toegang tot hierdie webwerf (die 'webwerf') te gee, erken u konstruktiewe kennisgewing van hierdie gebruiksvoorwaardes en u toestemming om gebind te wees deur die taal hierin.

2. PRIVAATHEIDSBELEID. Ons glo daaraan om deursigtig te wees as dit kom by ons praktyke vir privaatheid en inligtingversameling, daarom het ons 'n Privaatheidsbeleid vir u opbou.

3. NAKOMING MET INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE. Wanneer u toegang tot die webwerf verkry of gebruik, stem u in om die regte van ander te respekteer. U gebruik van die webwerf word te alle tye beheer deur en onderworpe aan wette rakende outeursreg, handelsmerke en ander intellektuele eiendomswette. U stem in om nie enige inligting of inhoud (gesamentlik, “inhoud”) op te laai, af te laai, uit te voer, uit te voer, uit te stuur of op enige ander manier te versprei nie, in stryd met die outeursregte, handelsmerke van enige derde party, of ander intellektuele eiendom of eiendomsreg. U stem in om die wette rakende eienaarskap van kopiereg en die gebruik van intellektuele eiendom na te kom, en u is alleen verantwoordelik vir enige oortredings van enige toepaslike wette en vir enige inbreuk op regte van derdepartye wat veroorsaak word deur enige inhoud wat u verskaf of oordra. Die las om te bewys dat enige inhoud nie wette of derdepartyregte oortree nie, berus by u.

4. GEEN WAARBORGE. ONS MAAK DIE WEBTUIG BESKIKBAAR “AS IS” SONDER GARANTIE VAN ENIGE SIN. U aanvaar die risiko van enige en alle skade of verlies as gevolg van die gebruik van, of die onvermoë om die webwerf te gebruik. TOT DIE MAKLIKE UITGAWE DEUR DIE WETGEWING TOEGELAAT, ONTSPREEK ONS ENIGE EN ALLE WAARBORGE, UITDRUK OF IMPLISEERD, MET BETREKKING TOT DIE WEBTUIG, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT ENIGE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE VAN VERKEERBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERHEDE NOS. ONS GAAN NIE WAARBORG DAT DIE SITE U VEREISTES VOLTOOI NIE, OF DAT DIE BEDIENING VAN DIE WEBWERF ONINSTRUKSIES OF FOUTVRY SAL WORD NIE.

5. BEPERKTE AANSPREEKLIKHEID. ONS AANSPREEKLIKHEID AAN U IS BEPERK. TOT DIE MAKLIKE UITSTREKKING DEUR DIE WETGEWING TOEGESTAAN, IS ONS GEEN VERANTWOORDELIK VIR SKADE VAN ENIGE SINDE NIE (INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT, SPESIALE, GEVOLGTREFFENDE OF GEVOLGENDE SKADE, VERLIESE WINSTE, OF VERLIESE GEGEVENS, OORDEEL VAN DIE VOORUITSIGBAARHEID VAN DIE DOSIES ) OPSTAAN UIT OF IN VERBAND MET U GEBRUIK VAN DIE WEBWERF OF ENIGE ANDER MATERIALE OF INLIGTING OP DIE SITE. Hierdie beperking is van toepassing ongeag of die skadevergoeding ontstaan ​​as gevolg van kontrakbreuk, mishandeling of enige ander regsteorie of vorm van optrede.

6. Geaffilieerde plekke. Ons werk moontlik saam met 'n aantal vennote en geaffilieerdes wie se webwerwe binne die webwerf gekoppel kan word. Aangesien ons nie beheer oor die inhoud en prestasie van hierdie vennoot- en geaffilieerde webwerwe het nie, maak ons ​​geen beloftes of waarborge oor die akkuraatheid, inhoud of kwaliteit van die inligting wat deur sulke webwerwe verskaf word nie, en aanvaar ons geen verantwoordelikheid vir onbedoelde, aanstootlike, onakkurate, misleidende of onwettige inhoud wat op daardie werwe kan woon. Net so kan u van tyd tot tyd in verband met u gebruik van die webwerf toegang hê tot inhouditems (insluitend, maar nie beperk nie tot, webwerwe) wat deur derde partye besit word. U erken en stem saam dat ons geen waarborge maak oor en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid, geldeenheid, inhoud of kwaliteit van hierdie derdeparty-inhoud nie, en dat hierdie gebruiksvoorwaardes u gebruik van enige bepalings, tensy uitdruklik anders bepaal, en alle derdeparty-inhoud.

7. VERBODE GEBRUIKE. Ons stel sekere beperkings op u toelaatbare gebruik van die webwerf. U word verbied om enige sekuriteitsfunksies van die webwerf te oortree of te probeer oortree, insluitend, sonder beperking, (a) toegang tot inhoud of data wat nie vir u bedoel is nie, of om aan te meld by 'n bediener of rekening waartoe u nie toegang het nie; (b) poog om die kwesbaarheid van die webwerf, of enige geassosieerde stelsel of netwerk, te ondersoek, te scan of te toets, of om veiligheidsmaatreëls of stawingsmaatreëls te oortree sonder behoorlike toestemming; (c) inmenging of poging tot inmenging van die diens aan enige gebruiker, gasheer of netwerk, insluitend, sonder beperking, deur middel van die indiening van 'n virus op die webwerf, oorbelasting, "oorstromings," "spamming," "posbomme," of "gekraak," (d) die gebruik van die webwerf om ongevraagde e-pos te stuur, insluitend, sonder beperking, promosies of advertensies vir produkte of dienste; (e) die smee van enige TCP / IP-pakketkop of enige deel van die kopinligting in enige e-pos of in enige pos wat die webwerf gebruik; of (f) om te probeer om enige van die bronkode wat deur ons gebruik is om die webwerf te verskaf, te verander, omgekonstrueer, ontpomp, uitmekaar te sit of op enige ander manier te verminder of te probeer verminder tot 'n menslike waarneembare vorm. U word verder verbied om enige inhoud op die webwerf, hetsy handmatig of outomaties, te kopieer sonder ons uitdruklike toestemming. Enige skending van die stelsel- of netwerksekuriteit kan u siviele en / of strafregtelik aanspreeklik maak.

8. VRYWARING. U stem in om ons te vrywaar vir sekere van u dade en versuim. U stem in om ons te vrywaar, te verdedig en onskadelik te hou vir enige eise, verliese, aanspreeklikheid, skadevergoeding en / of koste van derdepartye (insluitende redelike prokureurskoste en koste) wat voortspruit uit u toegang tot of gebruik van die webwerf, u oortreding van hierdie Gebruiksvoorwaardes, of u inbreuk, of inbreuk op enige intellektuele eiendom of ander reg van enige persoon of entiteit deur enige ander gebruiker van u rekening.

9. SKEIBAARHEID; KWYTSKELDING. As 'n bevoegde hof om een ​​of ander rede enige term of voorwaarde in hierdie gebruiksvoorwaardes as onafdwingbaar vind, sal alle ander bepalings en voorwaardes van krag bly. Geen afstanddoening van enige oortreding van enige bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes mag 'n kwytskelding uitmaak van enige voorafgaande, gelyktydige of daaropvolgende skending van dieselfde of enige ander bepalings hiervan nie, en geen kwytskelding is van krag tensy dit skriftelik en onderteken deur 'n gemagtigde verteenwoordiger van die kwytskelding party.

10. GEEN LISENSIE nie. Niks op die webwerf moet verstaan ​​word as die toekenning van 'n lisensie vir die gebruik van handelsmerke, diensmerke of logo's wat deur ons of deur enige derde party besit word nie.

11. amendments. Ons behou die reg voor om hierdie Voorwaardes te wysig en doen dit deur 'n kennisgewing op die webwerf te plaas.